WEAR IT THE WAY YOU LIKE | HAIR | JEWELRY | HANDMADE IN HOLLAND ®️

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2021 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over jou verkrijgen via www.slingher.com We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

 • we vermelden duidelijk voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar om onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien of op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Heeft u vragen, of wilt u precies weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn
1.1 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Contact - Via telefoon, mail, e-mail en / of webformulieren

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

Naam, adres en woonplaats
E-mailadres
Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
Telefoon nummer
De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens bij beëindiging van de dienst gedurende het volgende aantal maanden: 12

1.2 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Betalingen

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

Naam, adres en woonplaats
E-mailadres
Financiële data
Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens bij beëindiging van de dienst gedurende het volgende aantal maanden: 12

1.3 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Een account registreren

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Telefoon nummer

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens bij beëindiging van de dienst gedurende het volgende aantal maanden: 12

1.4 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Nieuwsbrieven

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • IP adres

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de dienst wordt beëindigd


1.5 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Ter ondersteuning van diensten of producten die een klant wil kopen of heeft gekocht

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Telefoon nummer

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens bij beëindiging van de dienst gedurende het volgende aantal maanden: 12

1.6 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de dienst wordt beëindigd.

1.7 Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Opstellen en analyseren van statistieken voor websiteverbetering.

Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

 • IP adres
 • Plaats
 • Bezoekersgedrag

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

Toestemming verkregen

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens bij beëindiging van de dienst gedurende het volgende aantal maanden: 36

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies .

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

3. Beveiliging

We zijn toegewijd aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig herzien worden.

4. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website met elkaar zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. Daarnaast zullen we u waar mogelijk actief informeren.

6. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Hieraan voldoen wij, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

7. Klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactgegevens

Slingher

t.a.v. Susan Hoffman

Nieuwstad 10

7141 BD Groenlo

Nederland

info@slingher.com

Nederlands